Monday, November 12, 2012

Finns något att lära av en studieresa till Förenade Arabemiraten, UAE?

Stigs Reflexioner
2012:14
Mitt svar är ja på rubrikfrågan. Jag har haft möjlighet, tillsammans med vår landstingsgrupp, att besöka tre av emiraten i UAE under förra veckan. Låt mig ge lite bakgrund till vårt motiv att välja området för den här mandatperiodens studieresa och några kommentarer från min sida. Vårt fyra dagar långa besök inriktades framför allt på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och miljösatsningar i modern samhällsbyggnad. Våra tidigare studieresor har gått till Bryssel, Edinburgh och London. Valet av UAE kan ifrågasättas med hänvisning till att demokratin är långt borta i landet. Detta faktum gäller ju flera länder i världen som tilldrar sig stort intresse för studieresor, affärer och utvecklingssamarbete med vårt land och många andra demokratiska västländer.

På bara ett halvsekel har de sju små absoluta monarkierna vid Persiska viken som utgör Förenade arabemiraten, UAE, genomgått en osannolik förvandling. Ännu på 1950-talet var dessa små ökenstater fattiga avkrokar som försörjde sig på fiske och smuggling, men så hittade man olja och pengarna började flyta in. Den nuvarande staten bildades 1971–1972 och har idag en materiell levnadsstandard som är få länder förunnade. Planeringen för ett liv efter oljan har gjort framför allt emiratet Dubai till ett internationellt handelscentrum med flera av världens mest spektakulära byggnader.

Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Det finns inga politiska partier, fackföreningar eller intresseorganisationer. Allmänna val förekommer inte, även om val i begränsad omfattning förekommer. Informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner.

De flesta av de sju emiraten var mycket fattiga sedan pärlindustrin hamnat i kris, och inte förrän 1958 påträffades olja i Abu Dhabi och senare i två andra emirat. Med ett begynnande välstånd knöts emiraten tätare samman och 1971 blev Förenade arabemiraten en självständig federation. Abu Dhabi kom att dominera allt mer men även Dubai kunde öka sitt inflytande. Efter 1990 har en omfattande modernisering ägt rum.

Om kollektivtrafiken i Dubai
På trafikorganisationen RTA:s hemsida finns bl.a. följande information från vårt besök i måndags. ”His Excellency Mattar Al Tayer, Chairman of the Board and Executive Director of the RTA, has recently received HE Stig Nyman, Stockholm County Council Commissioner, in the presence of Mrs. Malin Appelgren, Solna Municipality Commissioner, and Karl Henriksson, Head of Public Transport, in addition to several Swedish government officials. From the RTA Abdul Mohsin Ibrahim Younes, CEO of Strategy & Corporate Governance Sector, also attended the meeting.” Måhända har man missat lite i vår information om gruppen. Men att vi gjort ett besök och fått värdefull information är det inte tu tal om. En bild från mötet är också publicerad på deras hemsida.


Hälso- och sjukvården ett viktigt utvecklingsområde
I emiratet Ajman finns ett svenskt diabetessjukhus. Vid invigningen för två år sedan medver-kade kronprinsessan Viktoria tillsammans med Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi. Diabetes-sjukhuset drivs av Global Health Partner, som är ett svenskt vårdföretag med Capios tidigare vd Per Båtelson som en av grundarna. Sjukhuset är specialiserat på vård av patienter med diabetes och dess följdsjukdomar. I samarbete med Sheikk Khalifa Hospital, som finns på samma tomt arbetar med obesitaskirurgi. Diabetes är en sjukdom som i denna del av världen är många gånger större än i Sverige. Över 20 procent av befolkningen är drabbad av sjukdomen. Och andelen drabbade ökar snabbt. Vi är vd Bengt Ternström ett stort tack skyldiga för en givande information om hälso- och sjukvården i UAE i allmänhet och det egna diabetessjukhuset i synnerhet. Detta sjukhus är definitivt en förebild för vad vi behöver satsa på i Stockholms läns landsting.

I Abu Dhabi, UAE:s huvudstad, öppnar inom kort ett sjukhus med Cleveland Clinic som uppdragstagare. Vi vet, bl.a. från samarbetet inför Nya Karolinska, att Cleveland Clinic är en av världens främsta vårdorganisationer i fråga om sjukvårdsutveckling. Vi hade förmånen att möta ledningen för det nya sjukhuset som planeras för invigning under nästa år. Bland dem A. Marc Harrison, CEO. Vi mötte också Marc Paul Choufani, Senior Vice President i Mubadala Health Care Unit ([ http://www.mubadala.ae/portfolio/healthcare ]http://www.mubadala.ae/portfolio/healthcare). Även länken till Cleveland Clinic Abu Dahbi är värd ett besök för intressant fördjupning. http://www.clevelandclinicabudhabi.ae/Pages/default.aspx

I Abu Dahbis närhet besökte vi ledningen för ett spännande miljöprojekt, ”Masdar City”. Besök gärna deras hemsida. Här är länken: [ http://www.masdarcity.ae/en/ ]http://www.masdarcity.ae/en/

I torsdags besökte vi Dubai Healthcare City. Under ledning av the Business Development Manager, Mr Khider Mustafa Bashir, fick vi en livfull och inspirerande visning och lektion i modern utveckling av hälso- och sjukvård. I långa stycken så tyckte jag mig uppfatta att man har samma vision för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Dubai Health Care City, som varit och är vägledande för oss i SLL i fråga om Nya Karolinska och Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Antalet vårdplatser i området, omkring 750, rimmar väl med SLL och NKS. För intresserade är detta länken till fördjupning: [ http://www.dhcc.ae/ ]http://www.dhcc.ae/

Dagens ”Stig reflexioner”blev mer en reserapport än sedvanliga reflexioner. Jag hoppas att det kan uppskattas.

Ett tänkvärt citat:
“Difficulty is the excuse history never accepts.”
Edward R. Murrow

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsrådNo comments: