Monday, November 19, 2012

Kristdemokraternas politik får effekt

(TT)
Den allmänna vaccineringen av barn mot pneumokocker är mycket effektiv. Det skriver finländska forskare i tidskriften Lancet. Efter att ha genomfört en studie bland 46 000 barn yngre än 19 månader kan forskarna konstatera att de barn som fick minst en dos skyddas mot 93 procent av de svårare infektionerna, som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. De barn som fick flera doser fick en ännu större skyddseffekt.

I Sverige erbjuds barn gratis vaccin mot pneumokocker vid tre, fem och tolv månaders ålder sedan 2009.

Nu har minst 90 procent av barnen under två år vaccinerats mot pneumokocker, antalet fall av pneumokocksjukdom har halverats i den gruppen, och inget vaccinerat barn har smittats. Kristdemokraternas förslag har alltså som förebyggande hälsoinsats räddat liv.
Vaccinationen innebär att barn under två år som är känsligast slipper livslånga hörselskador, blodförgiftning eller i värsta fall en dödlig hjärnhinneinflammation. Kristdmeokraterna är väldigt glada över att vi en gång i tiden tog beslutet att föregå Socialstyrelsens rekommendation och själva i Stockholms läns landsting lägga till pneumokockvaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

No comments: