Thursday, November 29, 2012

Föredömlig artikel om patientsäkerhet

Dagens samhälles föredömligt omfattande reportage sätter fokus på sjukvårdens absolut viktigaste fråga, patientsäkerheten. Personligen har jag arbetat med frågan, sen jag fick upp ögonen för patientsäkerhetsfrågan på en konferens 2001. Att uppskattningsvis mer än 600 personer avlider i Stockholms län på grund av misstag i vården är ett gigantiskt underbetyg. Under de senaste åren, när jag har haft ansvaret för frågan, så har vi introducerat en mycket populär årlig  patientsäkerhetskonferens för vårdens medarbetare, vi har tagit fram en informationsfilm om patientsäkerhet, vårt datasystem Händelsevis får ständigt fler enheter som rapporterar in riskfyllda händelser mm.  I Dagens Samhälle beskriver olika verksamhetschefer inom vården var de ser de största riskerna. Överlämning mellan olika vårdenheter, brist på vårdplatser och datasystem som inte kan kommunicera ses som stora problem. Jag delar denna bild, och samtliga dessa områden, jobbar vi aktivt med, men mycket mer måste göras. Jag vill utmana alla mina kollegor bland beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att hitta nyskapande sätt att ta oss an denna angelägna fråga. Jag vill inleda med ett konkret förslag. Idag får inte ambulanspersonal vidarebefordra information om patienten till nästa vårdgivare, om det är så att patienten inte är kontaktbar, men inte bedöms vara i ett livshotande tillstånd. Detta är helt oacceptabelt och Datainspektionen borde inte tillåtas att förhindra våra duktiga medarbetare från att göra sitt bästa för att rädda liv.

Stig Nyman
Kristdemokratiskt landstingsråd

No comments: