Wednesday, November 14, 2012

”2050: Tunnelbana VS Spårväg”

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Stockholms stad och län i samarbete med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting en spännande och välbesökt temakväll med rubriken ”2050: Tunnelbana VS Spårväg”.
Inbjudna talare var Jens Plambeck, avdelningschef för strategisk utveckling på SL, Anna Wersäll sakkunnig inom infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare och Björn Sylvén informationschef för Stockholms Spårvägar.

Bild från vänster: Björn Sylvén från Stockholms Spårvägar, Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare och Jens Plambeck från SL.
En livlig debatt kring kostnaderna med och nyttan av spårväg respektive tunnelbanan uppstod. Från vår horisont är frågan om tunnelbana vs. spårväg väldigt enkel. Stockholmsregionen kan inte ensidigt välja att bygga ut vare sig tunnelbanan eller spårvägen, utan behöver både trafikslagen. Tunnelbanan fyller en viktig uppgift där behovet av kapacitetsstark trafik är som störst. Spårvägen är viktig för att överbrygga kapacitetsglappet mellan buss och tunnelbana samt förbättra tvärförbindelserna i regionen.

No comments: