Wednesday, February 8, 2012

Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden

Stockholm är inte färdigutbyggt. Det slår idag sex ledande Kristdemokrater fast på SvD.se. I en debattartikel konstateras att eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver regionens spår- och vägbyggen tidigareläggas.

Kristdemokraterna föreslår nu att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Genom att förlänga tunnelbanan till Nacka och att redan från start planera för ett högt kollektivtrafikresande i Östra länken kan kollektivtrafikresandet i länet fortsätta att öka, fortsätter Michael Stjernström.

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Stockholm är en motor för hela landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden, avslutar Michael Stjernström.

Artikeln finns på: SvD och är undertecknad av:
Malin Appelgren, Kommunalråd i Solna, Distriktsordförande Stockholm län, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Jan-Erik Jansson, Kommunalråd i Nacka, (kd)

Ewa Samuelsson, Bitr. borgarråd, Gruppledare Stockholms stad, (kd)

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Distriktsordförande Stockholm stad, (kd)No comments: