Wednesday, August 29, 2012

Välkommet regeringsbesked

Karl Henriksson (KD)
- Idag gav Göran Hägglund och övriga allianspartiledare besked: Ostlänken ska byggas. Regeringen genomför nu en offensiv järnvägssatsning på 55 miljarder kronor och det här är en välkommen Stockholmssatsning, säger Karl Henriksson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

- Inte minst innebär detta att Stockholmarna får en direktförbindelse till Skavsta flygplats, en resa som nu tar 2 timmar kortas till knappa 40 minuter.

- De många pendlarna på sträckan kommer få en mer behaglig restid för sin dagspendling. Genom att binda ihop Linköping och Norrköping med Stockholm och Mälardalen blir regionen mer attraktiv för turism, boende, näringsliv och forskning.

- Även den 30 procentiga ökningen på drift- och underhållsåtgärder är mycket välkommen. Inte minst som en av Stockholmsregionens pendeltågstrafikanter gläds jag åt denna satsning. Vi behöver kunna lita på att tågen kommer i tid, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Ostlänken
Ostlänken är en ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. I Linköping ansluter banan till Södra stambanan för resor till och från Malmö och Jönköping. I och med dagens besked kan Trafikverket påbörja arbetet med en järnvägsplan som ger ett detaljerat tekniskt underlag för banan. Faktisk byggstart kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast 2028. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor.

No comments: