Wednesday, September 5, 2012

Stockholm behöver mer pengar


– Att Regeringen idag tillkännagav att trafikanslagen under de kommande åren ska öka med 106 miljarder är positivt. Både underhåll och nybyggnation av både spår och vägar i Stockholm har under flera decennier lämnats åt sina öden. Alliansregeringen har nu möjligheter att tillrättalägga tidigare socialdemokratiska försyndelser, säger Michael Stjernström, gruppledare i Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– Det är nu viktigt att utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka kan komma igång så fort som möjligt. Det är även angeläget att utreda om utbyggnaden av tunnelbanan kan samplaneras med Östra länken, fortsätter Michael Stjernström.

– Om Regeringen ökar trafikanslagen till Stockholm den så kallade Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren mellan Täby - Kista - Sollentuna - Barkaby som SL utreder, kunna bli en ny tvärförbindelse i norrort samtidigt som restiderna förkortas, avslutar Michael Stjernström.

Fakta:
Regeringer har tidigare idag tillkännagivit att trafikanslagen i budgeten för år 2013 höjs med 106 miljarder under planeringsperioden 2014 – 2021

Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och sträcker sig från Täby centrum till Kista, via Sollentuna där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan är en ny tvärförbindelse som förkortar restiderna i norrort. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås. Med Norrortsbanan förkortas restiden från Täby till Stockholm Central med 15 minuter.

No comments: