Monday, August 6, 2012

Nya kliniker behövs

PRESSMEDDELANDE

– Diskussioner förs nu om att spelmissbruk ska klassas som en sjukdom, jämställd med alkoholism. Detta kommer ställa högre krav på landstinget i Stockholm att erbjuda behandling. Det finns idag för få platser dit spelmissbrukare att vända sig säger Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Stockholms läns landsting har redan idag bra kunskap om behandling för spelmissbruk och behoven av att även fånga upp tecken på depression, ångest eller andra missbruksproblem som kan ligga bakom säger Stig Nyman.

– Att Socialstyrelsen nu tar över ansvaret från Folkhälsoinstitutet gör att vi i landstinget kan agera huvudman och samordnare mellan befintliga behandlingshem, vårdsektorn och forskningen avslutar Stig Nyman.

Dagen.

No comments: