Friday, August 17, 2012

Nytt diabetssjukhus i Stockholm

Lyssna: Bättre diabetesvård i Stockholm med nytt sjukhus

Diabetesläkare, diabetessköterska, dietist och fotvårdsterapeut kan samlas för att ge god vård enligt de nationella riktlinjer som finns för vård och behandling vid diabetes. En tanke i tiden.
No comments: