Wednesday, August 1, 2012

Den Röda epidemin måste stoppas

PRESSMEDDELANDE

– Den Röda hund-epidemi som vi ser i Järna är inte acceptabel. Frågan måste ställas om vårdcentralen i Järna har fullföljt sitt uppdrag, när vi ser hur en sjukdom breder ut sig, på ett sätt som enkelt hade kunnat förebyggas. Patientsäkerheten hotas på ett sätt som vi inte kan godta säger Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Jag kommer vid nästa möte med mina kollegor i landstingsledningen föreslå att föreslår att landstinget avsätter medel för en särskild satsning för att öka vaccinationsgraden i Järna. Dessutom måste det undersökas om vårdcentralen i Järna har fullgjort sitt uppdrag. I Vårdval Stockholm ställs väldigt höga krav på förebyggande arbete, och enligt min mening finns det anledning att ifrågasätta om dessa krav har uppfyllts i detta fall. Jag tänker inte stillatigande åse hur 1900-talets stora medicinska landvinningar slarvas bort, Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

No comments: