Tuesday, June 19, 2012

Utbyggd pendelbåt. . .igen

– Äntligen kan pendelbåtstrafiken mellan Nybropan – Nacka – Lidingö – Frihamnen få långsiktiga förutsättningar att utvecklas, sägen Michael Stjernström gruppledare i Trafiknämnden för Kristdemokraterna.

– Som Kristdemokrat är jag glad att vårt initiativ om en utbyggd pendelbåtstrafik är uppskattat av resenärer, fortsätter Michael Stjernström.

– Utbyggnaden av pendelbåtstrafiken i både saltsjön och på Mälaren skapa helt nya tvärförbindelser i vår region. Att resa med pendelbåt förkortar restider och är ett klimartsmart sätt att resa, avslutar Michael Stjernström

Fakta:
Pendelbåtstrafiken Sjövägen,mellan Nybropan – Nacka – Lidingö – Frihamnen har blivit en succé med över 190 000 resenärer under år 2011.

På dagens Trafiknämnd kommer beslut om att genomföra en upphandling avseende pendelbåtstrafiken att tas i enlighet med ”pendelbåtsutredningen” från februari 2011.

När den upphandlade pendelbåtstrafiken startar under början av år 2013 på sträckan Nybropan – Nacka – Lidingö – Frihamnen kommer trafiken i jämförelse med idag mer än fördubblas.

Nytt för upphandlingen är:
30-minuterstrafik i rusningstid.
60-minuterstrafik under övrig tid.
SL:s hela biljettsystem gäller fullt ut ombord på pendelbåtstrafiken.
Pendelbåtstrafiken ingår i SL:s restidsgaranti.


Läs om detta i DN.

No comments: