Friday, June 1, 2012

Nittio nya pendeltåg till Mälarregionen


– Nu pågår Mälartinget i Stockholm, en av Sveriges mest attraktiva och växande region möts och framtidsutsikterna är goda. Men om regionen ska kunna fortsätta att utvecklas till en av världens mest attraktiva och konkurrenskraftiga regioner måste kollektivtrafiken förbättras avsevärt säger Karl Henriksson (KD), suppleant i Mälardalsrådet och SL.

– Vi kristdemokrater vill därför utveckla MÄLAB (Mälardalstrafik AB) till att ta det yttersta ansvaret för den storregionala kollektivtrafiken i hela Mälardalen och Östra Mellansverige. Minst 90 nya tåg behöver köpas in för att förstärka kollektivtrafiken och MÄLAB bör planera och samordna trafik och upphandla driften av trafiken.

– Vi förordar även en utbyggnad av Ostlänken. Då skulle även Norrköping och Linköping kunna ingå i den gemensamma pendlingsregion i Östra Mellansverige, till stor glädje både för näringslivet och för de som arbetar i vår region avslutar Karl Henriksson (KD).

Fakta:
Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation. Rådets roll är att vara en storregional mötesplats. En mötesplats för medlemmarna, kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen, men också i allt högre grad för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Stockholm-Mälarregionen är en alltmer integrerad region med en tredjedel av Sveriges invånare. Befolkningen väntas växa med två Malmö fram till år 2030. Förbättrade förutsättningar för pendling är bra för arbetsmarknadsregionen och förenklar matchning mellan arbetstagare och företag. Infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är också en förutsättning för Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.


No comments: