Friday, June 29, 2012

Stigs Reflexioner

Lite sommarledigt, men först Almedalen

Fyra dagar, måndag-torsdag nästa vecka planerar jag att lyssna till nio seminarier och så medverkar jag i sju. I ett seminarium på torsdag vid lunchtid handlar det om benskörhet eller snarare om en spännande metod att undersöka risk för eller benägenhet att småningom drabbas av sjukdomen. Där kan det bli vad man ibland kallar ”utspel.” Välkommen till UllmansPR:s paviljong på hamnplan. Det börjar kl 11.30

Historisk vecka

ObamaCare förefaller ha kommit i hamn eller sjösatts med lots från Högsta Domstolen i USA. Det finns anledning för oss i Sverige, att gratulera presidenten, men framför allt alla de många miljoner amerikaner som står utanför försäkringssystemen. Och i Sverige har ”HägglundCare” för papperslösa äntligen fått sin start. Trägen vinner, säger ordstävet. Det är bra med uthållighet och beslutsamhet i politiken. Detta är ett lysande exempel.

Mayo i Stockholm

I måndags hade jag förmånen att lyssna till Professor John H Noseworthy, CEO och President för Mayo Clinics. Mycket spännande och mycket lärorikt att lyssna till hur denna sedan många år så framgångsrika kliniska verksamhet i symbios med forskning, utveckling och utbildning planerar att möta framtidens utmaningar. Sök gärna upp Mayo via internet för fördjupning. De har mycket att lära oss. En av läkarbröderna, som startade verksamheten efter några år i faderns läkarmottaning, William J Mayo har lämnat efter sig många tänkvärda tankar. Under tänkvärt citat i dessa mina sommarreflexioner delar jag ett av dem med er.

Trevlig sommar tillönskas!
Stig Nyman

No comments: