Wednesday, September 19, 2012

Välkommen satsning!

Idag på DN-Sthlmdebatt presenterar partiledarna för Alliansen en stor Stockholmssatsning. Kristdemokraterna i landsitnget välkomnar självklart detta!

- En bil- och tågtunnel i en gemensam paketlösning är något som Kristdemokraterna i Stockholmsregionen applåderar. Österleden är den felande länken för att få till en ringled runt Stockholm. Kortare restider och köfria vägar främjar tillväxten i Stockholmsregionen och därmed tillväxten i hela landet säger Michael Stjernström (KD ), gruppledare i Trafiknämnden, samt ledamot i den politisk styrgrupp för förstudien om tunnelbanans förlängning till Nacka.

- Med en helt utbyggd ringled kan vi äntligen leda bort biltrafiken från standen och minska belastningen för Gamla stan och vägarna i innerstaden. Självklart ska vi redan från start planera för attraktiv kollektivtrafik med buss, påpekar Michael Stjernström (KD).

- Vi välkomnar att regeringen engagerar sig i Stockholms infrastruktur och medvärkar till en finansieringen. Stockholmsregionens kapacitetsbrist på både spår och vägar är ett nationellt problem. Mer statliga investeringar i vår region är nödvändigt, avslutar Michael Stjernström (KD).

Tyvärr finns det skeptiker. C och MP leder ligan.

No comments: