Monday, September 17, 2012

Politiskt genomslag

Metro skriver idag om vinsterna med att ha alkolås i våra bussar. SL fattade redan 2006, efter motion från Kristdemokraterna, ett beslut om att alkolås successivt ska införas i alla fordon. I all upphandling av busstrafiken finns nu detta krav med. SL monterar också in låsen under pågående avtalsperiod för attt alla fordon ska ha lås till senaste 2014.

Alkolåsen ska finnas i bussarna för att alla förare ska blåsa när de börjar sitt pass, oavsett om det är i ett garage eller i en buss full med folk vid Fridhemsplan.

Metro.

No comments: