Thursday, September 13, 2012

Välkommen miljöpartietM och MP förhandlar om vårdvalet
Annika Folcker Aschan
Dagens Nyheter
14 Sep 2012

– Ja, vi har jättetrevligt, och det ska man inte underskatta. Helene Öberg (MP) är en väldigt skicklig politiker men också en trevlig person, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). – Vi har en stor enighet kring hur vi vill stärka...read more...

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting välkomnar att miljöpartiet kommit till insikt om vårdvalets fördelar och uttrycker önskan om ett närmare samarbete med Alliansen.

Miljöpartiet har sedan länge varit skeptiska till människors frömåga att välja sin egen vårdcentral, trots att en rad undersökningar visat att vårdvalet har ökat tillgänligheten för primärvården, framförallt för de som tidigare haft svårt att nå vården. Det är glädjande att de nu vill att vårdens resurser ska börja fördelas efter patienternas vårdbehov och att köfrihet fortsätter vara ett mål. Vill frihetligt inriktade miljöpartister nu arbeta för minskad byråkrati och ökat patientinflytande i vårduppdraget och ersättningssystem så är vi glada att välkomna dem.

No comments: