Sunday, April 26, 2009

Reflexioner 2009:28

2009-10-18
Reflexioner 2009:28

Management Lessons…
För en tid sedan fick jag en rekommendation att läsa Management Lessons from Mayo Clinic, skriven av Leonard L. Berry, ”distinguished Professor of Marketing” och Kent D. Seltman, ”Director of Marketing av Mayo Clinic,” 1992-2006. Boken är publicerad av Mac Graw Hill Companies. Tack Johan Thor för rekommendationen!!!
Efter att ha läst ungefär en tredjedel av boken är jag beredd att rekommendera den till läsning av alla sjukvårdspolitiker som har intresse av att inflyta på sjukvårdspolitiken även efter nästa val och inte bara fram till dess. En lika varm rekommendation vill jag rikta till de sjukhusledningar och ledarna för vårdens fackliga företrädare, som ännu inte läst boken.
För mig är det näraliggande och logiskt att koppla det jag läser och lär till arbetet med och planeringen för Nya Karolinska. Mayo är en av våra förebilder och därför går det att känna igen en del av de bärande idéerna från denna synnerligen framgångsrika verksamhet. Att förverkliga erfarenheterna från Mayos framgångsrika historia i vårt landsting och i Sverige skulle kunna bli det mest angelägna som sker parallellt med medicinska och medicintekniska framsteg om vi vågar börja tänka långsiktigt med fokus på patientens behov i första hand eller som Mayo uttrycker det: "patient first"

NKS – en tankesmedja
Arbetet med Nya Karolinska, NKS-projektet, bör betraktas som och erkännas vara en tankesmedja för framtidens hälso- och sjukvård.
I de kontakter jag själv och ledningen för projektet har haft under hösten, visar att de idéer som vi hittills haft och vägleder oss mot målet med Nya Karolinska kommer att kunna ha mycket stor betydelse för de närmaste årens sjukvårdspolitik. Därför vill jag uppmana mina läsare att medverka. Börja gärna med ett besök på hemsidan: [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se
Alla konstruktiva bidrag är välkomna.


Ett tänkvärt citat:
“Operationsköerna till Grönköpings Hälso- och Sjukstuga, i synnerhet vad gäller knäledsoperationer, böra minska å längden, varför landstingsrådet Alarik Augustsson har beslutat, att de som stå i kön måste stå närmare varandra.”
Grönköpings Veckoblad nr 8, 2009

No comments: