Friday, April 17, 2009

Stigs reflexioner no. 13

Det blev miljarder till kommuner och landsting i vårpropositionen
Alliansregeringen har i och med vårpropositionen visat, att välfärden skall värnas. Utöver de inkomsttillskott och kostnadsreduktioner som redan beslutats och bl.a. står att finna i årets statsbudget kom ytterligare tillskott i vårens budgetproposition till kommuner och landsting nu i veckan. Intressant att konstatera, att Allians för Sverige gör precis tvärtemot regeringen Persson under perioden efter 1998 års val. I tre år i rad drog s-regeringen in 1 ny miljard om året åren 2000, 2001 och 2002 enbart från stockholmslandstinget. Nu kan vi i stället tillgodogöras en miljard drygt de närmaste åren bara tack vare den senaste veckans tillskottsbeslut.

Och vad erbjuder oppositionen?
Om några veckor får vi veta vad riksdagsoppositionen har för alternativ. Det ska bli spännande att se vad dom kommer med och hur de avser att finansiera. Höjda skatter brukar vara standardreceptet. Det kanske inte blir så smakligt för de personer och väljare som antingen nu får gå ner i lön eller varslas eller sägs upp. Om några veckor får vi veta. Socialdemokraternas talesman i ekonomiskt politiska frågor, Thomas Östros, har hittills använt en begränsad del av sitt ordförråd i sina recensioner av regeringens politik. "För sent och för lite." Och varje åtgärd från regeringen oavsett karaktär eller omfång är, enligt Östros, uttryck för passivitet. Samtidigt kan vi konstatera, att folkets tilltro till alliansregeringen växer och tilltron till Östros och Sahlin krymper.

Så här tror jag om sjukvården
Jag tog mig för att skriva ett inlägg på en debattsida i Läkartidningen och som publicerades i nr 8 2009. Den har följts av flera inlägg och i nästa vecka kommer fler eller ännu ett och sannolikt veckan därpå.
Jag skrev det första inlägget för att delge lite av min vision av Nya Karolinska, vad vi behöver vägledas av osv. Lite visionärt, tyckte jag själv att det var och det har jag fått uppmuntran för, men också mothugg. Min attityd till svenska hälso- och sjukvård har ifrågasatts etc. Titta gärna in på Läkartidningens website och ta del av meningsutbytet.

Om Nya Karolinska
I mina reflexioner har jag delat med mig en del om Nya Karolinska och jag tycker det är angeläget att samtalet om framtidens hälso- och sjukvård bör få fortgå. Låt mig få uppmuntra till att följa arbetet med Nya Karolinska via dess hemsida:
www.nyakarolinskasolna.se Där finns en hel del skriftlig information och via Staffan Hildebrands videoupptagningar kan bl.a. det politiska arbetet följas.

No comments: