Thursday, April 2, 2009

Läkemedel och säkerhet

Var på ett seminarium om depression härom dagen. Där fick jag lära mig att nästan alla personer över 75 år i Stockholms län får sömnmedel. Hur kan det komma sig att läkare gör den bedömningen att nästan alla behöver sömnmedel? Sömnmedel ger ju dessutom ofta svåra biverkningar. Man kan ju undra om det finns en koppling mellan dessa läkemedel och alla fallskador som sker i hemmet? Äldre personer behöver inte lika mycket sömn som de yngre. Det är helt naturligt. Varför ska vi då ändra på det och söva ner dem? Min undran efter seminariet hänger fortfarande kvar; vet vi egentligen alltid vad vi utsätter äldre personer för?

Det talas mycket om läkemedelsförgiftningar i sjukvårdsbranchen. Ett sätt att komma minska antalet läkemedel och samtidigt öka patientsäkerheten är att göra läkemedelsgenomgångar, något Kd har varit ivrigá förespråkare för. Nu har det kommit ett nytt innovativt förslag från oss.

Förslaget från Kd:s arbetsgrupp riktas till äldre personer med mer än 10 läkemedel. De föreslår att äldre patienter ska ha en primårvårdsläkare som ges koordinationsansvar för alla läkemedel. Självklart ska det vara så tycker nog de allra flesta. Men inom läkarkåren blir det nog protester. Ju fler läkare man besöker som patient ju fler mediciner kan man få och dessutom olika mediciner som inte är koordinerade med varandra. Det är inte en dag för tidigt att dessa frågor diskuteras. Tänk om läkarkåren får sån tillit till varandra att de vågar ta bort läkemedel som någon annan satt in, då har vi kommit in bit på vägen.

Nu pågår en utbildning i landstinget som handlar om att öka patientsäkerheten. Det riktar sig till både politiker och höga chefer. Det räcker ju inte med att några eldsjälar tyvker det är viktigt att öka patientsäkerheten.
Vården räddar livet på människor genom den högteknologiska utvecklingen och vår högspecialiserade vård, men på vägen dit har vi glömt alla vanliga patienter som dött en undvikbar död och eller skadats i vården. Läkare säger idag att vården är en högriskverksamhet. Därför är det viktigt att alla yrkeskategorier involveras i arbetet med att öka säkerheten gentemot patienten och där kommer läkemedelshanteringen in som en viktig del.

No comments: