Saturday, April 25, 2009

Stigs reflexioner no:14

Tokigheter kan rättas till!
Häromdagen kunde vi läsa i DN att SL:s moderate ordförande Christer G. Wennerholm skulle ha sagt att "det kommer inte att stå något sjukhus där 2015…" Anledningen till uttalandet såg ut att vara SL:s fortsatta planering av en T-banelinje mellan Odenplan och Nya Karolinska, som nu går in i en fas av ytterligare utredning om alternativ med bussar och spårväg. Min förhoppning och ambition är att det skall bli T-bana till Nya Karolinska och jag tror att utredningen som nu ska göras kommer att visa att T-banelösningen är den bästa ur flera aspekter, inte minst i fråga om tillgänglighet och säkerhet, hållbarhet och långsiktighet. Jag ser fram emot en rad positiva uttalanden i den riktningen från moderata avsändare.
När vi i FoUU-utskottet arbetar vidare med beredningen av Nya Karolinska så har vi ingen som helst anledning att ändra i tidplanen. Vi ligger definitivt inte efter eller är försenade, tvärtom, vi har ett mycket bra tempo på ett spännande och utmanande arbete, ett arbete som samtidigt är synnerligen uppmuntrande.

Vilka möjligheter erbjuder oss framtiden?
Ju mer konkret vårt arbete med Nya Karolinska blir i fråga om verksamhetsinnehåll och i beskrivningen av konsekvenser för övrig sjukvård i vårt landsting, så blir frågorna allt flera och allt mer påtagliga. Tänk om vi kunde föra ett sansat samtal, utan förutfattade meningar och bindningar, om en vision för vårt landsting med siktet på perioden 2015-2020. Samtalet skall helst föras i och mellan partierna i landstinget, bland och mellan medarbetare och chefer etc. De möjligheter vi står inför är fantastiska. De har knappast varit så tydliga som just nu. Låt Nya Karolinska få bli en inspirationskälla för samtalen kring framtidens hälso- och sjukvård. Jag uppskattar alla er som reagerar på mina reflexioner och när det gäller Nya Karolinska och framtidsfrågorna, så är jag särskilt tacksam för kommentarer.

No comments: