Wednesday, April 8, 2009

Veronica Palm sprider lögner om vården i Stockholm

Veronica Palm, sossarnas nya ordförande i Stockholm öppnar starkt med att sprida lögner om vårdvalet i Stockholm. Hon skriver i Metro att "Nationellt minskar vårdköerna, men inte i Stockholm. Här stimulerar man privata alternativ, där bara de som kan betala fullpris får plats" vilket inte är sant.

Alla patienter betalar samma avgift. Vården är solidariskt finansierad. Den gäller alla. Ingen lämnas utanför. Att insinuera något annat är falskt, dumdristigt och faller tillbaka på den som yttrat det. För socialdemokraterna är det naturligtvis besvärligt att vi i alliansen lyckats genomföra en reform som på så kort tid och med så positivt gensvar hos medborgarna.

No comments: