Friday, April 4, 2008

Reflexioner 2008:11

2008-04-04
Reflexioner 2008:11

Ulvskogs oro för vården
I Länstidningen läste jag om Marita Ulvskogs, partisekreterare för socialdemokraterna, besök i Södertälje i lördags. Hon hade varit i USA och drömde i termer av ”take back…” För detta uttalande kan jag ha förståelse, eftersom att stiga tillbaka förefaller vara hennes framtidsscenario. Framtidens behov av vision och förnyelse har inte kännetecknat hennes parti i fråga om hälso- och sjukvård. Hon befarade att Sverige börjar närma sig vårdsystemet i USA i och med förslaget, som inte är något förslag, om att privatisera Södertälje sjukhus.
Om den socialdemokratiska partiledningen visade hälften så stort intresse att arbeta med förnyelse och utveckling i de landsting de innehar majoritet, och innehaft majoritet i decennier, så skulle mycket kunna vara vunnet för befolkning och patienter i berörda regioner. Utvecklingen av hälso- och sjukvården kan vara en ädel politisk tävlan, om vi anstränger oss om att vara seriösa och långsiktiga i både debatten och reformerna. Fria fantasier och skrämselpropaganda hör inte hemma i en seriös debatt.

Jag har mött Rune Larsson…
Även i år hade jag den stora förmånen, som representant för Stockholms läns landsting, att få delta i öppningen av AT-stämman på Norra Latin i Stockholm. AT-stämman firar 10-årsjubi-leum, grattis och god fortsättning!
Årets inledningsföreläsare var Rune Larsson, ultradistanslöpare, äventyrare och föredragshållare. Många föredrag har jag tagit del av, det här gick långt utöver mycket annat. Hans ämne var ”konsten att orka.” Från detta har vi mycket att lära, vi som valt politiken som inriktning och livsuppgift. För att bli en framgångsrik politiker måste man orka hålla ut, ha distans till det man håller på med, hålla sig med kunskap om förutsättningarna, både de egna och omgivningens. Kanske behöver vi vara mer av äventyrare och utmanare också. Jag vill veta mer om Rune och hans många mycket spännande och inspirerande framgångar. Hans hemsida, som jag rekommenderar, kan vara en av utgångspunkterna: http://www.loparlarsson.se/

Historisk tisdag
På tisdag, den 8 april, fattar landstingsfullmäktige beslut om att bygga Nya Karolinska. Det vill jag beteckna som ett historiskt beslut. Jag räknar med att den breda politiska uppslutning i landstingsstyrelsen skall prägla också fullmäktigebeslutet. Fortsättningen är en stor och mycket spännande utmaning för alla involverade.

Ett tänkvärt citat – en kopia av förra veckans…:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… - håll ut!
Okänd tänkare

No comments: