Wednesday, April 16, 2008

Reflexioner 2008:14

2008-04-16
Reflexioner 2008:14

Vita eller röda lögner…?!
Det spekuleras rätt mycket om vad landstingsalliansen tänker hitta på med sjukvården i Salem-Nykvarn-Södertälje. Vårdgalleria med privata vinstintressen ska det bli, påstår framträdande socialdemokrater. Lika sanningsbefriat som att herrskapet Reinfeldt skulle umgås med planer att göra Nya Karolinska till en vårdgalleria, också den med suspekta privata vinstintressen. Jag undrar om inte verkligheten räcker som utgångspunkt för Mona Sahlin, Tomas Östros och Ingela Nylund-Watz. För de framstående socialdemokraterna i landstinget skall förbättringar och utveckling komma ur att göra allt som förr.
Den enda ljusglimt jag kan se från oppositionshåll här i landstinget är att det ser ut som vi kan ta ytterligare några viktiga steg i tillkomsten av Nya Karolinska i bred politisk enighet. Min förhoppning är att denna ljusglimt skall bli solklar innan sommaren i år.

Kortare väntetider
Landstingsfullmäktige i tisdags beslutade om extra satsningar på att minska väntetiderna i vården med 175 miljoner kronor. Syftet är att stärka vårdgarantin. Det kommer att gynna patienter som väntar för länge.
I debatten visades att allt flera vårdinrättningar nu rapporterar sina väntetider till landstinget. Detta tog oppositionen som tecken på att vårdköerna växer okontrollerat. Jag tycker att det borde vara möjligt även för erfarna vänsterorienterade politiker att hitta rätt på den redovisade kartan över behovsläget, som nu är bättre redovisat och kan bli ännu bättre. Sedan kan det vara klarläggande om man förmår skilja på matematik och politik. Om man inte har någon egen politik får man göra nåt av andras…

Nya tider
Jag har inte provat än, men nästa gång jag köper biljett ska jag begära pensionärsvarianten…


Ett tänkvärt citat:
”De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande, bemöta såväl sjukhusets personal som varandra med hövlighet samt ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, vilka dem för hälsans återvinnande eller ordningens upprätthållande meddelas.”
Patientinformation frön Södersjukhusets första år

No comments: