Saturday, March 15, 2008

Reflexioner 2008:10

2008-03-15
Reflexioner 2008:10

En märkesdag, den 18 mars 2008: Nya Karolinska – i dag togs ett steg till…
I bred enighet har landstingsstyrelsen i dag beslutat om att bygga Nya Karolinska. Den 8 april behandlas ärendet i Landstingsfullmäktige.
För lite fördjupning erbjuder jag ett par länkar, varav den första är landstingsrådsberedningens text och det andra landstingsdirektörens tjänsteutlåtande:

http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/710-1039.pdf
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/tjut1039.pdf

Nu går projektet över i genomförande, påstår jag, trots att finansieringsfrågan och formen för upphandling kommer att hanteras senare. Det är både med glädje och ödmjukhet som jag vill ta mig an att leda arbetet vidare tillsammans med ledning och medarbetare för NKS.
Det är synnerligen angeläget att alla medverkande partier i vårt landsting nu anstränger sig för att bidra till goda lösningar baserade på enhälliga beslut. Det är våra chefer och medarbetare värda och det är framtidens patienter och personal värda.
Vi hanterar en angelägenhet som sträcker sig långt in i framtiden. Som det ser ut nu så kommer patienter att kunna nyttja det nya universitetssjukhuset efter sommaren 2015. Med nödvändiga anpassningar till medicinsk och medicinteknisk utveckling, så borde Nya Karolinska kunna hålla bra framemot år 2100.


Ett tänkvärt citat:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… - håll ut!
Okänd klok tänkare

No comments: