Wednesday, January 21, 2009

Reflexioner 2009:03

2009-01-21
Reflexioner 2009:03

Kvalitetsupphandling – ett nytt verksamt utvecklingsmedel!
I och med 2009 inleds privat drift av ett par stora geriatriska enheter i Stockholms län. Igår invigdes Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus av socialministern, Göran Hägglund. Capio Geriatrik vid Dalens sjukhus är den ena av de två klinker som kvalitetsupphandlades under 2008. Det politiska initiativet togs av min partikollega Pia Lidwall, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för vård av äldre och multisjuka.
Sättet att upphandla skiljer sig markant från det traditionella inom sjukvården. Här blir det fokus på kvalitet och bara kvalitet i kombination med utvecklingsambitioner från entreprenören.
Det har gjorts en del kvalitetsupphandlingar från några kommuner för bl.a. äldreomsorg. Så vitt det är bekant för mig, så är den här geriatrikupphandlingen i Stockholm den första inom landstingssfären. Det är, som bekant, inte unikt att pionjärinsatserna görs i Stockholms läns landsting. Andra landsting är välkomna att välja den modell vi nu har prövat och som vi tror kommer att ge gott resultat.
I de områden som de två geriatriska sjukhusen verkar finns omkring 55~000 patienter. Upphandlingen av verksamheten vid Dalens sjukhus omfattar geriatrisk slutenvård, demensutredningar, avancerad hemsjukvård, palliativ vård och primärvårdsjour i södra Stockholm.
Berörda vårdberoende gamla och deras närstående är att gratulera och Capio Geriatrik vill jag önska all framgång.

Barack Obamas presidentvardag börjar idag
Intresset och stödet för USA:s nye president är stort och värt att uppmärksamma. Han analyseras runt om i världen och kommer att följas med växande intresse, tror jag.
I början av november förra året hade jag reflexioner inför valet av president i USA. Då skrev jag in ett par citat ur Obamas bok Audacity of Hope, som jag då just läst. Inför hans tillträde i ämbetet vill jag gärna dela med mig av det igen. Det får också bli dagens tänkvärda citat…

- The demands of party loyalty, the imperative of campaigns, and the amplification of conflict by the media all contribute to an atmosphere of suspicion. Moreover, most people who serve in Washington have been trained either as lawyers or as political operatives – professions that tend to place premium on winning arguments rather tan solving problems.

Good luck, Mr President!

No comments: