Tuesday, January 20, 2009

Reflexioner 2009:02

2009-01-20
Reflexioner 2009:02

Idag har landstingsstyrelsen beslutat om bolagisering av Södertälje sjukhus. Det är ett bra beslut och bygger på en idé som jag själv varit med om att lansera och arbeta för. En av konsekvenserna av bolagiseringen är att den psykiatrisk verksamhet till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, därför att verksamheten rymmer myndighetsbeslut, som bolag, även kommunala bolag, inte får hantera. Beslutet idag innebär också överföring av primärvården till SLSO.

Jag valde att inte delta i beslutet till den del som handlar om att primärvården överförs till SLSO. Den delen av beslutet betraktar jag som ett steg tillbaka i det utvecklingsarbete som hittills bedrivits och som bör vara en uttalad ambition för vårt landsting. Jag kan inte förlika mig med de övriga allianspartiernas ställningstagande och jag kan inte identifiera några bärande motiv för deras agerande. Mitt agerande torde inte överraska eftersom det har varit – och är – en linje som kristdemokraterna drivit i flera år. Det var också därför som vi gav vårt stöd till bildandet av Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje, som förkortats SNS. Det stödet gav inte Moderaterna och Folkpartiet den gången.

De kristdemokratiska motiven för att låta primärvården ingå i bolagiseringen av Södertälje sjukhus är bland annat följande. Framtidens patienter och vårdbehov kommer att behöva allt starkare vårdkedjor för att kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Ett effektivt sätt att tillgodose behovet av starkare vårdkedjor och vårdsamband, påstår vi, är att organisera vården mellan det som traditionellt betecknas primärvård med sjukhusvård, såväl akut som planerad.

I ”Tiohundraprojektet” har Stockholms läns landsting i samverkan och samägande med Norrtälje kommun tagit ytterligare steg i syfte att stärka vårdkedjor och vårdsamband på ett samlat och ambitiöst sätt. Det är ett val av organisation och samverkan som behöver värnas och stödjas.

Också för att kunna följa och utvärdera olika sätt att jämföra vårdresultat i olika vårdorganisationer vore det en fördel om den landstingsdrivna primärvården i Salem, Nykvarn och Södertälje införlivades i det nya bolaget.

Ett tänkvärt citat
”Om man tänker efter en stund kan det hända att man kommer fram till ett
mycket viktigt beslut.”
(A.A. Milne)

No comments: