Thursday, January 15, 2009

Reflexioner 2009:01

2009-01-15
Reflexioner 2009:01

När jag för ett par veckor sedan gav uttryck för min önskan om nio månaders käbbelfri borgfred, så fick jag en hel del positiva reaktioner. Dock kom inga reaktioner från några politiska kollegor, varken bun eller bän. Antingen är jag helt fel ute eller så har jag i allt väsentligt rätt. Jag utgår från att jag har rätt, men det kan dröja innan jag tar upp frågan igen. Jag ska försöka praktisera tanken i stället. Jag skulle vilja arbeta så, att ingen på saklig grund har något att invända mot mina kloka förslag. Går det? Den som överlever får se…
Jag inleder 2009 med några korta reflexioner om Nya Karolinska och medieuppmärksamheten kring projektet den gångna veckan.

Om Nya Karolinska, NKS
I söndags publicerade Svenska Dagbladet en artikel om Nya Karolinska Solna. Den innehöll ett par kritiska röster, dels från Stockholms Läkarförening, dels från infektionssjukdomsspecialiserad professor.
Stockholms Läkarförenings ordförande, Thomas Flodin, som jag mötte i en dialog i Radio Stockholm i går eftermiddag i ämnet NKS, tycker jag har fel när han bl.a. påstår att ”alldeles för många frågor hänger i luften för att kunna bedöma om en investering i den här mångmiljardklassen verkligen håller måttet.” Sedan 2001 har de frågor Flodin torde avse, utretts, publicerats och diskuterats i många sammanhang.
I slutet av detta nya år kommer vi i FoUU-utskottet, som bereder bygget av NKS, att presentera vad det nya sjukhuset i detalj kommer att innehålla och vi kommer samtidigt att presentera en konsekvensbeskrivning av all övrig landstingsfinansierade vård i vårt landsting. I det arbetet ser jag gärna konstruktiv medverkan bl.a. från Stockholms Läkarförening.
Som de flesta intresserade torde veta, så finns rätt mycket beskrivet av NKS redan. Gå in på [ http://www.nyakarolinskasolna.se ]www.nyakarolinskasolna.se så får man en stor mängd aktuell information.
Infektionsprofessorn vänder sig emot vår inriktning att bygga enpatientrum i NKS. Det finns flera exempel på nya sjukhus, bland annat i Trondheim, som valt ”enkelrum” och funnit att det är ekonomiskt mera fördelaktigt än den traditionella lösningen med 2-4 patienter per rum. Jag påstår att professor Sven Britton har fel. Att han kallar det för ”ett potensprojekt för Stockholms sjukvårdspolitiker,” behöver han inte be om ursäkt för, men det stärker inte professorns trovärdighet i det sammanhang det är uttryckt.

Ett tänkvärt citat
”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken.”

1 comment:

lettyharry said...

Thank you for this incredibly amazing blog. This is the right place where there is something for everyone! Thanks for sharing this post..!! moderator