Friday, October 31, 2008

Reflexioner 2008:29

2008-10-31
Reflexioner 2008:29

Så bra det blev – Grattis Endokrinologen!
I tisdags hade jag förmånen att få inleda och sedan delta i ett 50-årsfirande med Endokrinologiska kliniken på Karolinska i Solna. En visionär satsning med Rolf Luft i en mångårig nyckelroll och en donation från en Wallenbergstiftelse har gett resultat med världseko. Donationen var på en miljon svenska kronor, och året det begav sig var 1958. I Kunskapens Bok, ett uppslagsverka jag fick av min pappa när jag började realskolan 1956, har ett kapitel om sockersjuka och insulinets avgörande. Jämför jag det med vad jag läste där som finns att tillgå idag, 50 år senare, så har utvecklingen varit fantastisk. Gratulationen går till kliniken, men kanske framför allt till alla de personer som fått hjälp till liv och livskvalitet genom vård och forskning. God fortsättning!

Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor – inte bara ett slagord
”Med fokus på medicinsk teknik” som underrubrik genomförde Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH, ett symposium i går eftermiddag. Imponerade stort deltagarantal med stor bredd. Förutom CTMH:s föreståndare Bertil Guve fick vi bl.a. ta del av erfarenheter, idéer och förslag från landshövdingen, rektorerna för KI och KTH, Capios VD Gunnar Nemeth och Carl Bennet, huvudägare och ordförande i Getinge AB. En bland flera intressanta iakttagelser jag gjorde var att vi var så rörande överens om betydelsen av forskning och utveckling, att stockholmsregionen bör kunna vara ett utvecklingscentrum, att vi måste arbeta mer långsiktigt och i samverkan.
I mitt inlägg fick jag tillfälle att lyfta fram behovet av och förslaget att formalisera ett åtagande genom ett flerårsavtal med i princip fyra parter, nämligen landstingen, staten, industrin (läkemedel och medicinsk teknik) och akademin. Syftet är att ge stöd och inspiration för utveckling av den framtida kliniska forskningen. Det jag ser framför mig är att avtal mellan de sex universitetssjukhuslandstingen, regeringen med Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, Läkemedelsindustriföreningen och Swedish MedTech. Och det skall handla om ett åtagande som har ett tioårsperspektiv.
Tänk om vi kunde få se ett kapitel i slutbetänkande i utredningen om den framtida kliniska forskning och som kommer i mars nästa år. Och så kanske ”Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen” ordnar så att det blir ett seminarium under Almedalsveckan sommaren 2009. Det kunde vara ett sätt att bredda det angelägna samtalet om former och innehåll för bästa tänkbara förutsättningar för framtidens kliniska forskning.

Ett tänkvärt citat:
”En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.”
Jan Carlzon

No comments: