Friday, October 17, 2008

Reflexioner 2008:27

2008-10-17
Reflexioner 2008:27

Så fel det kan bli
Häromdagen demonstrerar socialdemokraterna i landstinget vid stora trappan vid landstingshuset. Radio Stockholm uppmärksammade evenemanget och där sades bl.a. - En mycket lång vid limousine, som dagen till ära förklätts till ambulans, får illustrera budskapet "längre vårdköer för den som inte kan betala". I en intervju i radioinslaget säger gruppledaren Ingela Nylund-Watz följande: ”Man (=alliansen) har prioriterat att sänka skatterna och införa ett orättfärdigt vårdvalssystem och naturligtvis också svikit vallöften om köfri sjukvård.”
Kort och koncist, traditionellt och förenklat.
En sak vi aldrig får höra från Ingela är att aldrig tidigare har landstinget haft så gott grepp om väntetiderna och aldrig tidigare har vårdgivarna rapporterat så tydligt om väntetider som nu. Då kan det se ut som köerna växer. Alliansens vallöften om köfri vård hade varit enklare att uppfylla om vi fortsatt med den bristfälliga rapportering som gällde under Ingelas ledarskap förra mandatperioden. Det skulle ha varit manipulation med siffror, och det hjälper inte människor som väntar på vård.
Och vad är så orättfärdigt med vårdvalssystemet? Det har sina brister, visst, med bristerna försöker vi rätta till efter hand. Men det är ett ofrånkomligt faktum, att tillgängligheten har ökat väsentligt. Uppemot 20 nya vårdcentraler har etablerats, en listningsandel av befolkningen på omkring 95 procent är det högsta i landet. Ökad tillgänglighet i primärvården ger fler remisser till sjukhus och specialister. Det är ett faktum man måste konstatera i den seriösa debatten om väntetider. Ökad tillgänglighet ökar arbetsbördan för primärvårdens medarbetare. Detta kan ge utslag i ökade väntetider. Jag ber inte om ursäkt för alliansens politik, jag vill vara med och genomföra den. Under andra halvan av mandatperioden kommer patienterna att kunna se goda resultat av en förnuftig politik.
I samma radiointervju hann Ingela Nylund-Watz lova högre skatt och ”stora omfördelningar om hon vinner valet 2010.
I KG Bergströms ”Rakt på” i SVT i tisdags lyfte partiledare Mona Sahlin fram framgångsexemplet Kalmar läns landsting. Det hon konsekvent förtiger är, att lyftet för kalmarlandstinget skedde under en alliansperiod efter 2002 års val med en kristdemokrat i ordföranderollen. Varför har så många politikiska ledare så svårt för sanning och konsekvens?

Samling för hälso- och sjukvård
För första gången samlar alliansen idag ihop beslutsfattare från hela landet till riksdagshuset för att diskutera viktiga och aktuella hälso- och sjukvårdspolitiska frågor.
På heldagskonferensen idag samlar alliansen 170 ledande sjukvårdspolitiker. Socialdepartementets ledning möter alliansens ledare i riksdagens socialutskott, SKL:s sjukvårdsdelegation och gruppledningar från landets samtliga landsting och regioner.
– Alliansen vill sätta patienten i centrum. Högre patientsäkerhet, mer inflytande och valmöjligheter för den enskilde och kortare köer är några av de saker som står på agendan. Vården innebär stora och spännande utmaningar. Vi måste bli bättre på att se den enskilde patienten och låta dennes behov avgöra hur vi organiserar vården, lyder en kommentar Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare, socialminister och värd för dagen. Det är därför naturligt att alliansen nu samlas kring en gemensam agenda och visar ledarskap i för patienten avgörande frågor. I dessa frågor finns inget alternativ, som jag ser det. Det ser utomordentligt tunt ut i den mer eller mindre rödgröna röra, som eventuellt kommer att samla sig till ett regeringsalternativ.

Ett tänkvärt citat:
”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken”
Michael Pfleger

No comments: