Friday, January 11, 2013

Om framtiden – nu är det 2013

2013-01-11
Reflexioner
2013:01

Elva dagar av 2013 och ett helt nytt år ligger framför. Hur tänker jag då? Jo, bland annat så här.

Tiden fram till nästa val krymper med en dag i sänder. Spekulationerna i massmedia om hur det kommer att gå förefaller öka och handlar nästan enbart om hur det ser ut i opinionsmätningarna. Siffrorna visar i bästa fall hur de för de allt flera opinionsinstituten olika urvalen i befolkningen såg på partierna för några veckor sedan. Men de säger faktiskt ingenting om läget i början av september 2014. Valresultat är faktiska, opinionsmätningstolkningarna är spekulativa. Varför ägnar massmedia så lite av utrymmet år vad som faktiskt uträttas i svensk politik av regeringen, av landstingens och kommunernas politiska ledningar? Det kräver mycket mer arbete, men det skulle innebära en större respekt för den demokratiska debatten och framför allt ge väljarna bättre underlag för sina ställningstaganden.

Och så tänker jag naturligtvis på vad som kan uträttas i mitt eget landsting. De närmaste veckorna vill jag återkomma med en del reflexioner i ämnet.

Forskning och utveckling
I mars 2011 antogs i politisk enighet en FoUU-strategi för Stockholms läns landsting. Lite stolthet kan jag känna för att den kom till efter ett par års beredande arbete. Nu behöver vi ägna energi åt att revidera, komplettera, förnya och utveckla strategin. Forskningsfrågorna har fått särskilt uppmärksamhet efter ett pressmeddelande från Astra Zeneca i början av februari förra året. Det uppvaknandet och den uppmärksamheten är viktig och då i synnerhet inom det medicinska och, vill jag tillägga, det medicintekniska området. Landstinget satsar ganska stora resurser på det som är vårt primära ansvar, klinisk eller patientnära forskning och utveckling. För att nämna tre inriktningar eller verksamheter som fått särskild aktualitet under det senaste året, så vill jag framhålla Innovationsplatsen (http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/Utveckling-och-Innovation/Innovationsplatsen/ , 4D (http://internwebben.ki.se/sv/projekt-4d) och SLL Innovation (http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=61442).

Akuten!?
Omkring de stora helgerna och sommaren tillhör situationen på våra akutmottagningar de säkraste nyhetsinslagen. Och det är alltid en negativ prägel på dom. Jag är väl medveten om att det finns stora behov av utbyggnad, renoveringar och andra satsningar samt att det har varit ett uttalat behov sedan flera år. Men jag är samtidigt oerhört imponerad av de insatser medarbetarna gör på våra akutmottagningar. Det är till och med så att jag skulle vilja beteckna deras insatser som fantastiska i den mest positiva mening. Man klarar att i trängsel och stress från patienter och deras närmaste möta behoven på ettt bra sätt. Medarbetarna ska ha all heder av sina insatser.
Ett tänkvärt citat:

”Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar, en kraft att bära bakslag, en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten utan tar den i anspråk för hoppet.”
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd

No comments: