Tuesday, January 15, 2013

Mitti om linjebytet


Kristdemokraterna vill som bekant att Skarpnäcksgrenen i samband med utbyggnaden till Nacka förs över till blå linje. En avgrening från en station vid Hammarby sjöstad är inte speciellt lång och skulle bidra till att den nya tunneln under Saltsjön inte bara hjälper resande till och från Nacka och Värmdö utan också de som reser på Hagsätra-, Farsta- och Skarpnäckslinjerna, som då skulle kunna få 50 procent högre turtäthet. Den nya sträckningen skulle kunna ansluta till dagens spår i Gullmarsplan eller Hammarbyhöjden. Iveckan uppmärksammar Mitti-tidningen förslaget.

No comments: