Tuesday, January 29, 2013

Integriteten främst

”Tolv landsting tillåter att patienter filmas olagligt”
Centrum för rättvisa Clarence Crafoord,
Dagens Nyheter
28 Jan 2013

dag anmäler Centrum för rättvisa tolv av Sveriges 21 landsting och regioner till justitieombudsmannen, JO. Anmälningarna gäller brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom kränker landstingen i fråga människors rätt till respekt för...read more...

I Stockholms läns landsting släpper vi inte in några tv-team bland patienterna - integriteten går först. Riktlinjerna till förvaltningar och bolag är tydliga, så att de vet att de kan och bör säga nej. Däremot lånar vi ut våra lokaler till filminspelningar för att främja filmnäringen i Stockholmsregionen. Men de "patienter" som finns med där är statister och bara glada för att få synas i bild. Det avtal CEntrum för Rättvisa lämnat in till JO som kommer från SLL kommer från SöS och är från 2003, men sedan 2009 finns det nya tilläggsriktlinjer som gäller för samtliga sjukhus i länet och där tryggas integriteten för patienterna och personalen.
Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsens produktionsutskott

No comments: