Monday, March 23, 2009

Vårdvalets styrkor glöms bort

Det som SvD glömmer bort att skriva i artikeln är att det tackvare de 27 nya vårdcentralerna som har öppnats blivit en enormt ökad tillgänglighet i primärvården i Stockholm. Efter ett år med Vårdval Stockholm är erfarenheterna mycket positiva. Tillgängligheten har genomgått en rekordstor förbättring. Antalet besök hos husläkare har ökat med 311 000 (+12%). Den största ökningen har skett i områden som tidigare hade dålig tillgänglighet, tillexempel Kista och Rinkeby. Antalet listningsbara läkare inom primärvården har ökat från 989 till 1033. Det finns dessutom 8 fler mödravårdscentraler, 8 fler barnavårdscentraler och 31 fler fotsjukvårdare.

Patienterna har aldrig tidigare varit så nöjda med vården. nio av tio stockholmare som har besökt en vårdcentral tycker att vården som de fått har varit bra, mycket bra eller utmärkt. Anmälningar och klagomål till patientnämnden har genomgått en rekordstor minskning. Klagomål som rör tillgängligheten i primärvården har minskat med 34%!

Under socialdemokraternas tid i landstinget öppnades det bara fyra nya vårdcentraler under fyra år. . .vill någon gå tillbaka till den utvecklingen? Knappast.

1 comment:

tapi said...

hej, jag undrar om någon vet och kan tala om (eller länka)exact hur på vilka grunder vårdcentralens finansiering sker.

Hur mycket får vårcentralen för varje listad patient?
Hur mycket för första besöket hos en läkare, och besöken därefter.

Det besvär mig att folk man pratar med har väldigt definitiva opinioner, men när jag har försökt att fråga vad det är som är så orättvist med vårdvalet så är det ingen som vet.

Jag tänkte ni kanske kan peka mig mot verkliga siffror så man kan ha ett informerad opinion iställed för känslor =o)