Thursday, April 4, 2013

Ny pendelbåtslinje mellan Ekerö - Stockholm

Idag uppmärksammades vårt förslag med pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm i P4 Radio Stockholm. Linjen är tänkt att gå mellan Ekerö Centrum och Gamla Stan.'

Här nedan kan ni läsa vårt pressmeddelande:

– Nu är det dags att pröva succén med pendelbåtstrafik även på Mälaren mellan Ekerö och Stockholm. Resandet med pendelbåtstrafiken Sjövägen mellan Nybroplan, Nacka, Lidingö och Frihamnen har på 2,5 år ökat med närmare 500 procent, säger Karl Henriksson, Trafiknämnden (KD), Stockholms läns landsting.

– I vårens budgetförhandlingar kommer Kristdemokraterna att driva frågan om att starta ett nytt pilotprojekt med pendelbåtstrafik under hösten år 2014. Pendelbåtstrafiken bör gå mellan Tappström på Ekerö och kajen vid Gamla stans tunnelbanestation med något mellanliggande stopp exempelvis på Kungsholmen, fortsätter Karl Henriksson.

– SL:s biljetter behöver gälla ombord på pendelbåtstrafiken som ska gå i rusningstid då behovet av att avlasta kollektivtrafiken är som störst. Genom pendelbåtstrafik kan den snabbt växande bebyggelsen längs med Mälarens stränder få en attraktiv kollektivtrafik säger Karl Henriksson.
– Både anslutningar till övrig kollektivtrafik, kajer, väderskydd, cykel- och infartsparkeringar är nödvändiga för att resenärer lätt ska kunna resa med pendelbåtstrafiken. Därför är angeläget att SL, Ekerö kommun, Stockholms stad och Trafikverket arbetar tillsammans för att utveckla pendelbåtstrafiken, avslutar Karl Henriksson.
Fakta:
Pilotprojektet med pendelbåtstrafik har av resenärerna varit uppskattat. Antal passagerare som har rest med pendelbåtstrafiken har ökat med nära 500 procent.
Pendelbåtstrafiken mellan Nybroplan – Nacka – Lidingö – Frihamnen, har ökat med nära 500 % på 2,5 år från cirka 40 000 år 2009 till nästan 235 000 påstigande passagerare år 2012.
År          Resenärer       Ökning
2009      40032
2010      72078             80%
2011      194889           387%
2012      233 894          484 %
För mer information:
Karl Henriksson
Mobil: 070-828 24 62

No comments: