Thursday, September 18, 2008

Reflexioner 2008:24

2008-09-18
Reflexioner 2008:24

PS.
PS. som i patientsäkerhet. Det läser jag i Läkarförbundets folder om ”vårdens viktigaste fråga”. Jag fick den av förbundets ordförande i förbundets monter under den fjärde patientsäkerhetskonferensen som pågått i två dagar den här veckan. Läs mer om Läkarförbundets satsning på [ http://www.lakarforbundet.se/se ]www.lakarforbundet.se/se.
Den här gången gick konferensen av stapeln i Älvsjömässans ändamålsenliga lokaler, stora nog att ta emot de 1~400 deltagarna. Ingen tvekan om att patientsäkerhetsfrågorna vinner i engagemang. Det är en mycket god förutsättning för fortsatt framgångsrikt arbete.

Om ledarskapets betydelse
I flera av anförandena under patientsäkerhetskonferensen har ledarskapets betydelse lyfts fram som en framgångsfaktor – eller motsatsen, när insikten om säkerhetens betydelse i planering och finansiering.
För några år sedan uppmärksammades jag på en definition på ledare från Svensk Uppslagsbok från 20-talet. Där skall det ha stått så här: ”Ledare, en kropp som förmedlar värme och ljus”
I arbetet med patientsäkerhet borde detta vara kännetecknande för alla personer i ledande funktioner.

Kalmar gjorde rätt
Jag tänker inte kommentera fotboll på elitnivå. När jag tittade igenom deltagarförteckningen för årets patientsäkerhetskonferens, så ser jag att landstinget i Kalmar sett till att alla ledamöterna i Patientnämnden var närvarande. Och därutöver mötte jag ett landstingsråd med samma partibeteckning som undertecknad. Också han kom från Kalmar.
Det hade inte varit fel om varje landsting sett till att vara representerat. Det kunde mycket väl finnas ett 100-tal framstående politiker på årets konferens. Det skulle jag vilja ändra på till nästa konferens som infaller 2-3 februari 2010. Skyll inte på valåret som frånvaroanledning, betrakta deltagande som en investering för kommande mandatperioder.

Sossarna anmäler avknoppningar till EU
Måttet rågas efter hand. När den egna politiken står tomhänt, när argumenten tryter, då tar man domstolar och EU-kommissionen till hjälp.
Jag tycker att Dag Larsson, s-gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och hans parti skulle ägna mer kraft åt att utveckla den egna politiken inför 2000-talets utmaningar. Då, och först då, går det att få till stånd en konstruktiv dialog och debatt om välfärdssektorns viktigaste beståndsdel, hälso- och sjukvården.

Socialministern betygsatt av sin företrädare
I Dagens Medicin i veckan får Göran Hägglund underkänt av sin företrädare Ylva Johansson (s). Orsaken skulle bl.a. vara att sjukvården numera, dvs. under Hägglunds ledning, är penningastyrd och att systemskifte genomförts. Hon borde ge honom betyget Mycket Väl Godkänd, tycker jag.
I motsats till den socialdemokratiska politiken har alliansregeringen förstått att väntetiderna är för långa (i synnerhet i s-styrda landsting…). Då etableras en ”kömiljard.” Under s-tiden kom man överens med Landstingsförbundet om en riktnummerliknande sifferserie 07 90 90. I Stockholms läns landsting har det på alliansinitiativ funnits ett vårdgarantikansli med ett riktigt telefonnummer där ansvariga personer svarar. Att styra mot kortare väntetider med pengar borde väl Ylva gilla och uppskatta. Och veckan efter kömiljardlöftet lovar alliansregeringen ännu mera stöd till kommuner och landsting.
Och ordet ”systemskifte” uttalas ofta av s-politiker som ett hot mot välfärden. Har ni hört eller sett följande citat efter W. Edwards Deming: ”Varje system är perfekt utformat för att få precis det resultat det får…” Om vi nu inte är nöjda med resultatet måste det rimligen till ett systemskifte.
Och så påstår Ylva att det som alliansregeringen nu genomför av angelägna reformer inte ingick i den information som väljarna fick innan dom röstade bort regeringen Persson, inkl. Ylva Johansson. Jag hörde flera av Ylvas partikamrater i valrörelsen försöka skrämma väljarna med det systemskifte som skulle följa en alliansregering i spåren.


Ett tänkvärt citat:
”Ledare är alla de som genom ordet eller det goda exemplet märkbart påverkar ett betydande antal människor med vad de gör tänker eller känner.”
Howard Gardner

No comments: