Thursday, September 4, 2008

Reflexioner 2008:23

2008-09-04
Reflexioner 2008:23

”Är det att arbeta…?”
Är det att arbeta när du är på konferens? Av ganska naturliga skäl har jag fått frågan på sistone eftersom konferensmedverkan och dito deltagande har kommit att prägla den senaste och den närmast följande tiden. Jag vill ju gärna tro det, att det är i varje fall en del av mitt arbete.
Den här veckan inleddes med att landstingsrådsberedningen möttes för att samtala och planera för andra halvan av mandatperioden. Strax efter det en s.k. work-shop på Karolinska Institutet om innovationer och idag och i morgon deltar jag i IHE-Forum i Lund. Nästa vecka besöker FoUU-utskottet Oslo för en rad seminarier i syfte att söka vägledning i det fortsatta arbetet med Nya Karolinska. Veckan därpå genomförs den fjärde nationella Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm.
Konferenser ger kunskap och inspiration, erbjuder tillfällen till spännande möten och tid för samtal och egna reflexioner.

Offentlig privat samverkan
Det svenska uttrycket för Public Privare Partnership har blivit Offentlig Privat Samverkan. Och det är, som bekant, den finansieringsmodell vi valt för Nya Karolinska. Men vi behöver mer av offentlig privat samverkan för att kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar i den nära framtiden och för åren som kommer.
Jag vill öppna för en dialog med läkemedelsindustrin, med den medicinsk tekniska industrin, med universitet och högskolor och privata vårdgivare i syfte att söka former och möjligheter för s.k. joint ventures.
Nya Karolinska är tidernas utmaning - nytt universitetssjukhus med framtidsfokus och ett formulerat uppdrag i allt väsentligt. Det ska tillkomma nya byggnader för bl.a. operation och moderniserad akutsjukvård vid Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset. I Södertälje behöver operationsavdelningen förnyas. Allt detta erbjuder möjligheter och utmanar på ett sätt som vi knappast sett motsvarigheter till tidigare.

Så klokt…
Jag har fått en del positiva reaktioner på temat, ”så klokt…” på förra veckans reflexioner om en trätofri period fram till nästa höst. Reaktionerna kommer främst från medarbetare i vården och andra som jag skickar mina reflexioner till. Inga reaktioner från politiker, dock…

Ett tänkvärt citat:
”Det är inte innovationerna jag är emot, det är förändringarna..."
Avlyssnat

No comments: