Friday, May 30, 2008

Reflexioner 2008:16

2008-05-30
Reflexioner 2008:16

”Värdigt liv i äldreomsorgen”
Idag har Thorbjörn Larsson överlämnat sitt betänkande ”Värdigt liv i äldreomsorgen” till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Nu ska vi få en nationellt antagen värdegrund också för omsorgen om våra gamla.
I pressmeddelandet läser jag bl.a. följande: ”Värdegrunden anger den inriktning och de förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Syftet är att tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten för att kvaliteten ska utvecklas och tilliten till äldreomsorgen öka.”
Hur ska nu detta gå till? Äntligen får kommunpolitikerna något att reflektera kring. Utredare Larssons debattartikel i Dagens Nyheter idag ger bilder av att här finns ett fantastiskt utvecklingsområde.
Hur har det kunnat bli så som det är? Jag vet inte, men misstänker att det kollektivistiska tänkande som präglat svensk politik på tok för länge har lett till en galen politik. Bilden av jämförelse med förskolan är lysande. Vilken förälder, eller ens kommunpolitiker, drömmer om en förskola utan välutbildad personal och pedagogiska riktlinjer? Ingen! Men inom äldreomsorgen har vi låtit det fortgå alltför länge. Nu tänds ett hopp, nu ges fantastiska möjligheter i positivt tänkande och positiva utmaningar. Vilken kommun blir den första som kan betecknas som landets människovärdigaste? Vilket kommunalråd utmanar sina kollegor?
I mitten på 90-talet lanserade Alf Svensson idé och innehåll i ”värdighetsgarantin” för kommunal äldreomsorg. Detta gav mig anledning att lansera idén för hälso- och sjukvården i vårt landsting. Dåvarande finanslandstingsrådet, Bosse Ringholm, tackade för visat intresse och lade skrivelsen åt sidan. På vårvintern 1999, då jag själv tillträtt befattningen som sjukvårdslandstingsråd efter valet 1998, uppvaktades jag av ett par tjänstemän som hittat min skrivelse och då svarade vi på frågan ”vad för vi nu då…? För att göra en lång historia kortare, så ledde detta till två enhälliga beslut i landstingsfullmäktige om etableringen av ”Vårdens Värdegrund”. Arbetet fortgår och har bl.a. lett till många hundra s.k. värdedialoger på flera vårdenheter i vårt landsting.
Att använda samtal om människovärdet i, inför eller efter etiska dilemman i vården, är klokt framsynt och alldeles nödvändigt.
Tack Thorbjörn Larsson för ett gediget, eftertänksamt och framsynt arbete!

”Tänder – snart i var medborgares mun!”
När jag först läste textraden i våras, så trodde jag att den kom från Grönköpings Veckoblad. Men jag läste den i riksdagens snabbprotokoll och var den mening som inledde debatten om tandvårdsreformen ”Statligt tandvårdsstöd”.
Vid närmare eftertanke, så är den ganska klurig och skulle kunna bli resultatet av den tandvårdsreform som etableras från den 1 juli i år. I debatten som följde var s-, v- och mp-talarna mycket kritiska bl.a. därför att reformen ”försenats” ett år… I politiska sammanhang bör man ha högre anspråk på försening, i synnerhet om det varit val strax innan. S, v och mp hade haft mer än en grundskoleperiod på sig att göra något, men valt att avstå. Att man i debatten allt oftare talade om att munhålans utseende och funktion blivit sinnebilden på det nya klassamhället, påskyndade inte reformtakten. Nu är reformen på plats och i funktion om en dryg månad.
Regeringens satsning är inriktad på att tre ytterligare miljarder tillförs tillsammans med de ca tre miljarder som hittills utgjort det statliga stödet. Det är ett mycket stort åtagande, när regeringen dubblar sin insats inom ett angeläget välfärdsområde, inte minst också detta med många äldre personer i fokus.
Det ska bli spännande att följa utvecklingen och resultaten av ambitionerna. Själv har jag fått regeringens uppdrag att som ordförande leda arbetet i ”Nämnden för statligt tandvårdsstöd”. Några av tjänstemännen och forskarna som ska delta i arbetet känner jag sedan tidigare. Så kommer det till några personer med politisk kompetens och erfarenhet.


Ett tänkvärt citat:
”Där olika människor möts skapas nya idéer.”
Mälardalsrådet

No comments: