Monday, March 18, 2013

Beslut om Alkolås i Roslagsbanans nya tåg

Pressmeddelande
Stockholm den 12 mars 2013
Kristdemokraterna i SLL

– Igår beslutade Trafiknämnden att föreslå landstingsfullmäktig att köpa in nya tåg som är utrustade med alkolås till Roslagsbanan Därmed blir Roslagsbanan blir först i Stockholms spårtrafik att få alkolås i samtliga tåg, säger Michael Stjernström, gruppledare (KD), Trafiknämnden i Stockholms läns landsting.
– Genom beslutet förbättras trafiksäkerheten för alla resenärer och medtrafikanter, fortsätter Michael Stjernström.
– Tack vare en Kristdemokratisk motion år 2006 kommer all fordon inom kollektivtrafiken att bli utrustade med alkolås. Redan från utgången av år 2014 kommer alla bussar att ha alkolås. Därmed får alla en tryggare och säkrare resa inom kollektivtrafiken, avslutar Michael Stjernström.

För mer information:


Michael Stjernström
Mobil: 070-377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Mobil: 070 -737 41 51

No comments: