Monday, July 16, 2012

Äntligen ja till sprututbyte i Stockholm!


   Genom att erbjuda sprututbyte för missbrukare kan spridningen av blodsmittor minska samtidigt som livskvaliteten för narkomaner förbättras, säger Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd (KD), Stockholms läns landsting.

   – Erfarenheter från andra städer med sprututbyte är att det räddar liv. Det är därför angeläget att verksamheten med sprututbyte kan starta snarast möjligt, avslutar Stig Nyman.


   Fakta:
   Stockholms läns landsting Ansökte under i juni hos Socialstyrelsen att få bedriva verksamhet för sprututbyte. Socialstyrelsen meddelade den 16 juli 2012 att bevilja ansökan.

   Inom Stockholms län finns mellan 8000 - 9000 tunga missbrukare.


   SVD

  No comments: